Yhteystiedot

Jääsken vesiosuuskunta
c/o Vuoksen Tili-ja Isännöintipalvelu Oy
Lappeentie 14
55100 Imatra
Puh. 010 281 2900

Jätevesitiedotukset

28.5.2014

Yleisessä kokouksessa käsiteltiin muita asioita kohdassa kiinteistöpumppaamoiden vikatilanteita ja sovittiin niin, että ainakin osa hallituksen jäsenistä toimii kontakti henkilöinä vika tilanteissa. Puhelin numerot löytyy Hallitus välilehden alta jäsenen nimen perästä. Jos tulee ylitse pääsemätön vika niin soittakaa jollekin jäsenelle.

22.5.2013

Viemäröinnin rakennusaikainen takuuaika lähenee loppuaan, joten nyt olisi aika liittää talot viemäröintiin, jotta saadaan kiinteistöpumppaamoiden ja niistä lähtevien paineviemäreiden mahdolliset piilevät viat takuun piiriin. Muuten takuuajan jälkeen liitettyjen kaivojen/paineviemäreiden mahdolliset korjaus kustannukset kaatuvat mahdollisesti osuuskunnan maksettavaksi ja täten osakkaiden maksettavaksi. Joten ketkä eivät ole vielä liittäneet viemäreitään nyt on sen aika!!

6.3.2013

Jätevesiosuuskunta sai Lappeenrannan ympäristötoimelta ilmoituksen, että Kuurmanpohjassa olisi jätevesiputki rikko. Asiaa alettiin tutkimaan kaivamalla mahdollinen rikko kohta esiin. Tämän jälkeen tehtiin koepumppaus havaittiin että putkirikkoa ei ole. Todettiin, että maanpinnalle tuleva vesi on pinta vesiä jotka kulkeutuvat kaivantoa myöden nousten maan pinnalle epäillystä vuotokohdasta. Putkivuoto todettiin aiheettomaksi. 

18.10.2012

MUISTUTUKSENA! Jätevesipumppukaivon moitteeton toiminta on meistä jokaisesta käyttäjästä kiinni. Viemäröinti ei ole mikään musta-aukko, johon voi työntää mitä vain tavaraa. Ensimmäisen laskun mukana tulee jätevesipumppaamon käyttöä ajatellen ohjelehtinen, jossa on ohjeet mitä kaivoon saa mennä ja mitä ei. Pumppaamo kuuluu jätevesiosuuskunnan vastuulle, mutta pumppaamon vikaantuessa virheellisen käytön johdosta (väärää tavaraa kaivossa) pumppaamon korjaus kustannuksista vastuuseen joutuu kiinteistön omistaja. Yleisesti vastuurajana on (kiinteistö/jätevesiosuuskunta) tarkastuskaivo johon kiinteistö yhdistetään tai jos ei ole tarkastuskaivoa niin jätevesipumppaamon ja viettoviemärin yhdyskohta.

18.10.2012

Kiinteistössä, jossa on oma juomavesikaivo eikä ole vesiosuuskunnan vettä, mutta kiinteistössä on jätevesiosuuskunnan viemäröinti. Näihin kiinteistöihin suositellaan asennettavaksi puhdasvesi vesimittari veden mittaamista varten. Asennuksen ja tarvikkeet maksaa kiinteistön omistaja (jätevesiosuuskunta voi avustaa ammattitaitoisen asentajan hankinnassa). Jos kiinteistössä ei ole tai ei asenneta puhdasvesimittaria, jäteveden laskutus perustuu vedenkulutuksen arvioon 50m3/henkilö/vuosi.

4.12.2011

Tässä linkki Grundfosin pumppaamon käyttöohjeeseen, erittäin tärkeää tietoa!

Käyttöohje

 

28.8.2011

Meltolasta Hallikkaanjokeen saakka olevat kiinteistöt voivat halutessaan liittyä jätevesilinjastoon.


Kiinteistökohtaisia jätevesipumppaamoiden sähköistyksiä tekee tarvittaessa Pekka Vesanto, puh: 0400-294146.
Alustavasti on kysytty Koneurakointi Seppo Luukkoselta halukkuutta talojen viemäreiden yhdistyksistä pumppukaivoihin, mutta jokainen voi itse hankkia mieleisensä urakoitsijan.

24.03.2011  

Jääsken jätevesiosuuskunnan vuosikokouksen päätöksiä

Kokous valitsi osuuskunnan hallitukseen: 

Kari Toivanen (pj), Pirjo Saar (varapj), Pekka Pentti, Vesa Rapanen , Juha Sund ja Tuomo Hallikas. Varajäseniksi Katarina Hokkanen ja Henry Joona.

Kokous päätti kerätä mahdollisesta noin 1000 euron lisäerästä, elokuussa 500 € ja tarkentuva loppuerä  vuoden loppuun mennessä.

Jäteveden hinnaksi kokous vahvisti hallituksen esityksen 2,30 €/kuutiometri ja 100€/liittymä/vuosi perusmaksua.

Metsänomistajille putkilinjalta kaadetuista puista saadaan rahat tilitetty kuukauden loppuun mennessä.

Rakentaminen etenee suunnitellusti, toinen ryhmä on Kuurmanpohjassa, toinen Salo-Issakassa ja etenee kohti Hallikkalaa Viipurintietä seuraten.

17.3.2011

Jätevesiosuuskunnan osakkaiden vuosikokous 23.3. klo 18.00 Salo-Issakan entisellä koululla.

Paikalla myös rakentajan vastaava mestari vastaamassa syntyneisiin kysymyksiin.

Tervetuloa!

 

Paineviemärin tienalitukset on aloitettu ja mm. Hallikkaanjoki on alitettu onnistuneesti.

Kaivutyöt on edennyt suunnitellusti,  Kiurulan  linjasto on valmistunut ja työ etenee Viipurintien varressa kohti Hallikkalaa.

Kuurmanpohjassa  kaivutyöt saavuttavat vanhan koulun viikon 12 aikana.

 

24.1.2011

Runkolinjan kaivutyömaa on edennyt Meltolasta Räikkölän kylälle, ns. Vallinkoskentien linjasto saadaan kokonaisuudessaan kaivettua viikon 4 aikana.

Vallinkoskentien linjastosta puutuu vielä teiden alitukset, jotka tehdään roudan sulamisen jälkeen.

Seuraavaksi kalusto siirretään Viipurintie 870:n (jääkiekkokaukalo), josta runkolinjan kaivaminen jatkuu Kuurmanpohjan pitkille pelto-osuuksille. Uusien vesiliittymien kytkeminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia vesikatkoksia, joista pyritään tiedottamaan katkoksen piiriin kuuluvia talouksia.

6.4.2010 AJANKOHTAISTA


Urakoitsijaksi on valittu Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy, valvojana toimii Merja Vertanen.
Kaivuutyöt on tarkoitus aloittaa 3.5 - 30.9. 2010 välisenä aikana kaivojen kaivamisella.
Jätevesiliittymäsopimuksia tehdään siten että tämän vuoden puolella maksuun tulee 8000€, viimeinen erä vuoden 2011 puolella jos tarpeen.
Jätevesiprojektin mukana vesiosuuskuntaan liittyjien liittymähinta tarkentuu myöhemmin.

Jätevesiliittymäsopimuksia kerätään parhaillaan, joten nyt kaikki jotka eivät ole sopimuksia allekirjoittaneet, nyt on sen aika!